Betono klasių žymėjimas

Ką reiškia raidės betono klasių žymėjime?

C – betono gniuždomojo stiprio klasė.

F – betono atsparumo šalčiui markė.

W – betono nelaidumas vandeniui.

S – betono slankumas

Prekinio normaliojo betono klases apibūdina tam tikri rodikliai, atsižvelgiant į betono gaminių paskirtį ar naudojimo sąlygas gaminamas tam tikras betonas.

Betono stiprio klasės Slankumo klasės Aplinkos poveikio klasės
Karbonizacijos sukeliama korozija Šildymo ir šalčio poveikis Agresyvi cheminė aplinka
C8/10-C30/37 S1-S4 XC1-XC4 XF1-XF3 XA1

Pastaba: betono aplinkos poveikio klasės priklauso nuo betono stiprio klasės pagal LST EN 206.